Când ne gândim la justiția socială ne referim la o stare de echilibru între individ și societate.  Aceasta balanță este o reflecție a drepturilor egale ale individului indiferent de clasa socială. 

Rolul meu de psihoterapeut este de a crea un spațiu în care individul să se simtă în siguranță, înțeles, validat și în felul acesta să poată accesa transformările dorite.  Psihologul Carl Rogers, unul dintre fondatorii psihologiei umaniste, consideră acceptarea necondiționată ca fiind una din condițiile necesare pentru dezvoltarea individului.  În spațiul terapeutic, când această condiție există alături de autenticitatea și empatia terapistului, persoana poate ajunge la un nivel de funcționare optim.  Ca o paralelă la nivel de societate, atunci când membrii ei au drepturi egale, se întâmplă același lucru, respectiv, oamenii ating nivele de dezvoltare armonioasă.  

sursa: archercoalition.org

Filozoful politic american John Rawls, în lucrările sale „Teoria justiției” și „Liberalismul politic”, consideră o societate echitabilă ca fiind cea care „respectă garantarea libertăților fundamentale și egalitatea de șanse pentru toți cetățenii”.  Conceptul de justiție socială a devenit tot mai popular în ultimele două decenii.  Ca urmare în anul 2007, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decretat data de 20 februarie ca fiind Ziua Mondială a Justiției Sociale.  

ARCHER – American Romanian Coalition for Human and Equal Rights, Coaliția Americano-Română pentru Egalitate și Drepturile Omului, creată în vara 2020 de un grup de Români-Americani,  are ca scop de a angaja comunitățile româno-americane din diasporă în activitatea lor circumscrisă justiției sociale.  Printr-un dialog activ și prin înțelegerea fenomenelor istorice, a evenimentelor sociale și politice curente, ARCHER își propune să sprijine grupurile sociale marginalizate în vederea înlăturării stigmei, prejudecăților, și discriminării de orice fel.  

ARCHER promovează inclusivitatea și egalitatea indiferent de rasă, etnie, sex, gen, sau orientare sexuală.  Care poate fi contribuția unei organizații cum este ARCHER?  Așa cum ne spune Rawls, este natural ca în democrațiile moderne oamenii să se considere liberi și egali deoarece, pe această bază, pot fi descoperite principiile cooperării sociale.  Pentru imigranți și refugiați, justiția socială reprezintă o condiție vitală a integrării și dezvoltării în comunitate.  Pe baza egalității sociale se asigură accesul la învățământ și educație, la sistemul de sănătate, precum și la o cariera profesională.  

Pe scurt, o organizație cum este ARCHER poate influența în mod pozitiv membrii comunităților să practice egalitatea socială și respectarea drepturilor omului.  Prin programe educaționale și facilitarea înțelegerii inegalităților datorate rasei, etniei, genului, sau orientării sexuale, ARCHER aspiră să promoveze egalitatea și acceptarea între membrii comunităților și ai societății în general.  

Mihaela Campion, MA, LCPC, CCDVC,

Licensed Clinical Psychotherapy, ARCHER-Founder

Comentează